221 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

W 221 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 r., przedstawiciele naszego Stowarzyszenia złożyli kwiaty pod pomnikiem wzniesionym w 200. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja przy kościele we Włostowicach.