Akademia Kompetencji

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Fundacja na Rzecz Seniorów “BONUM VITAE” w partnerstwie
ze Stowarzyszeniem Przeszłość-Przyszłości zaprasza do udziału
w projekcie Akademia Kompetencji

Projekt skierowany jest do 90 osób z niepełnosprawnościami powyżej 18 roku życia posiadających zatrudnienie oraz bez zatrudnienia zamieszkujących na terenie województw (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego):
– dolnośląskie – 10 osób
– lubelskie – 20 osób
– małopolskie – 10 osób
– mazowieckie – 10 osób
– podkarpackie – 10 osób
– śląskie – 10 osób
– świętokrzyskie – 10 osób
– wielkopolskie – 10 osób

w tym:
– Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności – 10%
– Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, całościowe zaburzenia rozwojowe, długotrwałą, chroniczną niepełnosprawność o charakterze psychicznym, niepełnosprawność sprzężoną, chorobę nowotworową piersi, a także osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – 90%

Głównym celem projektu jest wzrost potencjału i zwiększenie samodzielności 90 beneficjentów ostatecznych tj. osób z niepełnosprawnościami.
Oferujemy:
– Wielostronna Diagnoza Potrzeb i Kompetencji (wraz z IPD) – 6h
– Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne – 10h
– Indywidualne Poradnictwo Prawne – 6h
– Trening kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych – 25h
– Szkolenie kompetencji cyfrowych – 80h

Zapewniamy:
– wykwalifikowaną kadrę
– materiały szkoleniowe
– catering podczas szkolenia kompetencji cyfrowych
– przerwę kawową podczas treningu kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych
– zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia
– egzamin wraz z certyfikatem nabycia kwalifikacji

Projekt jest realizowany  w terminie 01.05.2023r. – 31.03.2024 r. 
Wartość projektu: 405 910,70 PLN
Wkład PFRON w projekt: 389 710,70 PLN

Kontakt:
e-mail: fundacja@bonumvitae.org.pl – Lider
przeszloscprzyszlosci@o2.pl – Partner
Telefon: 884 188 966
Biuro Projektu: Lublin ul. Tomasza Zana 38 p. 014 – biuro znajduje się
na parterze w budynku dostosowanym architektonicznie do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami