1 czerwca w Kazimierzu Dolnym odbył się Dziadowski Dzień Dziecka współorganizowany przez nasze Stowarzyszenie. Dla uczestników przygotowane były liczne atrakcje z nagrodami.

Jednocześnie podczas tej akcji odbyła się zbiórka pieniędzy dla Franka Ferenzy. Udało się zebrać 2609,26 zł.