Pismo PASJA

Pierwszy numer pisma PASJA już wydrukowany, idzie do zszywania. Fot. Hanna Pawłowska, redaktor naczelna "Pasja".