Dzień Babci

Szczere życzenia i drobne upominki od Stowarzyszenia „Przeszłość-Przyszłości” a tyle radości

Biblioteka Parafii pw. WNMP w Puławach

Członkowie Stowarzyszenia "Przeszłość - Przyszłości" środowe (19.01.2022r.) popołudnie i wieczór spędzili na pomocy w porządkowaniu biblioteki w Kancelarii w Parafii pw. WNMP w Puławach.