3DWKD

1 czerwca w Kazimierzu Dolnym odbył się Dziadowski Dzień Dziecka współorganizowany przez nasze Stowarzyszenie. Dla uczestników przygotowane były liczne atrakcje z nagrodami. Jednocześnie podczas tej akcji odbyła się zbiórka pieniędzy dla Franka Ferenzy. Udało się...