Wspieramy Polaków mieszkających na Litwie

Wspieramy Polaków mieszkających na Litwie

W dniach 10-14 lutego br. drużyna harcerska Szczep Czarna Jedynka z Pionek zawiozła na Litwę paczki przygotowane przez Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości” z Puław. Paczki przez harcerzy zostały przekazazane na ręce Prezesa nowoświęciańskiego koła...
Gość z Ukrainy

Gość z Ukrainy

W lutym 2020 roku w Puławach doszło do nietypowego spotkania. Prezesa Stowarzyszenia „Przeszłość-Przyszłości” odwiedziła mieszkanka Ukrainy z Jaworowa w poszukiwaniu mogiły swojego dziadka Polaka.
XX Finałowa Gala „Polacy – Rodakom”

XX Finałowa Gala „Polacy – Rodakom”

Dziś w Puławach odbyło się wielkie przekazanie paczek w ramach akcji „Polacy Rodakom”. Zebrane dary powędrują do Polaków mieszkających na Wołyniu oraz Krzemieńcu na Ukrainie. W każdej paczce, która pojechała na Ukrainę są słodycze, pluszaki dla...
XX Gala „Polacy-Rodakom” w Lublinie

XX Gala „Polacy-Rodakom” w Lublinie

Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości” na XX Gali „Polacy-Rodakom” w Lublinie reprezentowali Prezes Zarzadu Głównego Artur Kwapiński oraz Daniel Mazur Członek Zarządu Głównego.Dary z Puław do Lublina przewiezione zostały dzięki uprzejmości...