Decyzja Walnego Zebrania

Decyzja Walnego Zebrania

Decyzją Walnego Zebrania Stowarzyszenia „Przeszłość-Przyszłości” będącego właścicielem SKS Leokadiów niniejszym informuje, iż Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości” nie jest zainteresowane dalszym prowadzeniem sekcji piłki nożnej. W chwili...
Mamy Członka Honorowego

Mamy Członka Honorowego

W sobotę 30 maja 2020 roku podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Przeszłość – Przyszłości”, decyzją członków Pani Hanna Pawłowska została mianowana Członkiem Honorowym Stowarzyszenia „Przeszłość – Przyszłości” w uznaniu...
Walne zebranie

Walne zebranie

W sobotę 30 mają 2020 roku w budynku należącym do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków Stowarzyszenia „Przeszłość-Przyszłości”. Posiedzenie otworzył Prezes...