WAŻNE

WAŻNE

Szanowni Państwo, w związku z trwającym okresem zimowym i występującymi niskimi temperaturami powietrza, jeśli jesteście w posiadaniu informacji o osobach w podeszłym wieku, samotnych, niepełnosprawnych, które mogą być narażone na negatywne skutki niskich temperatur...
Wsparcie dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Wsparcie dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości” w Nowym Roku przekazało darowizną 2600,00 zł na rzecz celów statutowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Karmanowicach. Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości” od kilku lat współpracuje z OSP w...
Wsparcie finansowe na rzecz Seniorów

Wsparcie finansowe na rzecz Seniorów

We wtorek 12 grudnia 2023 roku Zarząd Stowarzyszenia „Przeszłość-Przyszłości” pozytywnie zaopiniował prośbę o wsparcie finansowe Fundacji na rzecz Seniorów „Bonum Vitae” której podopiecznymi są osoby starsze w tym niesamodzielne z...