W środę 13 czerwca 2018 roku członkowie Stowarzyszenia „Przeszłość-Przyszłości” wzięli udział w gminnym spotkaniu zorganizowanym przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej podczas którego udaliśmy się na spotkanie z Burmistrzem oraz na wizyty studyjne do Józefowa na Roztocze.

Dlaczego tam? Bo Gmina Józefów jest przykładem dla całej Polski w partycypacji społecznej poprzez tworzenie społecznych przedsiębiorstw zatrudniających osoby defaworyzowane.
Podczas spotkania z Burmistrzem Miasta i Gminy Józefów Panem Romanem Dziurą dowiedzieliśmy się jak powstawały kolejne spółdzielnie socjalne zatrudniające blisko 200 osób, oraz o tym jak tworząc społeczne przedsiębiorstwa gmina zaoszczędziła sporo pieniędzy, a organizacje pozarządowe dokonały ekonomizacji. Współpraca się opłaca czego przykładem jest Józefów na Roztoczu.