Jak co roku w naszym biurze rozlicza Państwo PITa nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. Pity rozliczamy w zamian za 1,5% na wybrany przez nas cel Pożytku publicznego. Więcej na:

https://www.facebook.com/events/1352755805460019/?ref=newsfeed