Darowizna: 2.000,00 zł dla OSP w Karmanowicach.We wtorek 10 stycznia br. decyzją Zarządu, Stowarzyszenie „Przeszłość – Przyszłości” przekazało 2.000,00 zł darowizny na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Karmanowicach. Darowizna na cele statutowe wspomoże remont elewacji strażnicy.