Decyzją Walnego Zebrania Stowarzyszenia „Przeszłość-Przyszłości” będącego właścicielem SKS Leokadiów niniejszym informuje, iż Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości” nie jest zainteresowane dalszym prowadzeniem sekcji piłki nożnej. W chwili obecnej trwają procedury przekazania sekcji nowemu podmiotowi. Osoba do kontaktu z ramienia nowego podmiotu jest pan Łukasz Dąbrowski. Na chwilę obecną kontakt przez funpage pozostaje bez zmian. O ewentualnych kolejnych krokach będziemy Państwa informować na bieżąco. Z poważaniem, Artur Kwapiński, Prezes Zarzadu Stowarzyszenia „Przeszłość-Przyszłości”