Finał akcji Razem dla Rodaków ze Wschodu & Polacy-Rodakom

Wszystkie informacje na naszym facebook’u:

https://www.facebook.com/events/662445342677424/?ref=newsfeed

Projekt współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2023. Wartość całkowita zadania 50.500,00 zł, wartość dotacji z KPRM: 45.000,00 zł.