Ponad 1100 paczek z trwałą żywnością, książkami i zabawkami trafi do polskich rodzin na Ukrainie. Już po raz 19 odbył się finał akcji charytatywnej zainicjowanej przez senatora Stanisława Gogacza podczas, której stowarzyszenie “Przeszłość-Przyszłości” prowadzi zbiórkę w kilku powiatach Lubelszczyzny właśnie na rzecz Polonii zamieszkującej dawne tereny Rzeczypospolitej Polskiej a dzisiaj będące w granicach Ukrainy

Paczki, które trafiają za wschodnia granicę, jak określają organizatorzy akcji są sformatowane i mają tę samą zawartość. Kilkanaście lat doświadczeń pozwoliło na zoptymalizowanie tej pomocy. Do Puław na galę akcji przyjechał m.in Konsul Generalny z Charkowa czyli najbardziej na wschód wysuniętej placówki dyplomatycznej na Ukrainie Janusz Jabłoński

Podczas finałowej gali głos zabrał Senator Stanisław Gogacz który podziękował wszystkim którzy wsparli Akcję

Źródło: http://lpu24.pl/2018/12/10/xix-gala-akcji-polacy-rodakom-video/?fbclid=IwAR3R2fpqIbkMT7ZWhZXaAVvhAlFLlFmZxqVHxNien6lvOFMwRdXSYuCavc8