WIĘCEJ INFORMACJI W PONIŻSZYM ODNOŚNIKU:

https://www.facebook.com/events/836563791579517/?ref=newsfeed