Halina Solecka decyzją Walnego Zebrania 30 lipca 2021 r. została Członkiem Honorowym Stowarzyszenia „Przeszłość – Przyszłości”.

Halina Solecka, z wykształcenia etnograf (studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim ), od 2012 do 2020 roku w-ce prezes Stowarzyszenia „Przeszłość Przyszłości”, w ramach którego zajmowała się promocją kultury i dziedzictwa w regionie, organizacją wykładów, wieczornic patriotycznych i okolicznościowych. Przez ponad 30 -lat aktywności zawodowej związana z różnymi sferami życia kulturalnego w regionie. Jako kustosz muzealny współpracowała z wieloma placówkami: Muzeum Wsi Lubelskiej, Muzeum Regionalne PTTK w Puławach, Muzeum Nadwiślańskie Oddział w Janowcu oraz Muzeum Czartoryskich w Puławach.

Organizatorka wystaw i autorka publikacji i katalogów z zakresu sztuki, wytwórczości ludowej, m.in.: „Współczesnej wytwórczości w rejonie puławskim „Garncarstwo baranowskie, „Smaki kulinarne Ziemi puławskiej” (dwie edycje) , „Piękno Świąt Bożego Narodzenia”, „Truskawkowy raj w Gminie Puławy” oraz artykułów w prasie krajowej regionalnej promujące kulturę i dziedzictwo małych ojczyzn.

Od 2005 roku jako członek Stowarzyszenia Akademia Umiejętności „Tradycja”, wydała tomik poezji Zbigniewa Kozaka: „Moje Powroty” . Członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, także jako członek Zarządu PTL w Lublinie.
Współpracując z instytucjami samorządowymi brała udział w tworzeniu Strategii Rozwoju w powiecie i województwie.

Za swą działalność otrzymała liczne odznaczenia: – 1999 r. Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury”-2001r. Wyróżniona Srebrną Odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, – 2012 r. Odznaka honorowa „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”.