Warsztaty Ekologiczne realizowane przez Stowarzyszenie „Przeszłość – Przyszłości” w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Puławach.

Zadanie współfinansowane przez gminę Miasto Puławy

Kampania edukacyjna organizowana przez Stowarzyszenie „Przeszłość – Przyszłości” została objęta patronatem medialnym tygodnika lokalnego „Wspólnota Puławska”.