Kolejną dobrą nowiną okazał się bardzo duży rabat, za okna w najwyższym standardzie cieplnym zapłacimy zamiast 6800 zł. tylko 3200 zł, a to wszystko dzięki ,,Dom Ekspert” z Puław który na montaż oraz zakup okien i drzwi udzielił wparcia przez rabat. Podziękowania składamy na ręce Pana Radosława Regulskiego – Kierownika Działu Sprzedaży Oknoplast Kraków. Jeśli ktoś chciałby jeszcze wspomóc budowę może dokonywać wpłat na specjalne subkonto nr 15 1750 0012 0000 0000 3717 2658 z dopiskiem ,,Razem dla Pogorzelców z Wronowa”. Zbiórka zarejestrowana jest w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i ma charakter wolontariatu.