W sobotę 30 maja 2020 roku podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Przeszłość – Przyszłości”, decyzją członków Pani Hanna Pawłowska została mianowana Członkiem Honorowym Stowarzyszenia „Przeszłość – Przyszłości” w uznaniu zasług za wkład w promocje i rozwój Stowarzyszenia.