Na koniec grudnia 2020 roku Prezes Stowarzyszenia „Przeszłość-Przyszłości” Artur Kwapiński odwiedził Miejskie Przedszkole nr 16 w Puławach. Podczas spotkania z przedszkolakami zostały wręczone nagrody w ramach konkursów które odbyły się podczas Kampanii Ekologicznej realizowanej na terenie placówek oświatowych miasta Puławy. Zadanie to było współfinansowane przez Urząd Miasta Puławy.