Akcje ekologiczne

Stowarzyszenie „Przeszłość – Przyszłości” może pochwalić się aktywną działalnością w wielu dziedzinach życia społecznego, w tym organizacją działań o charakterze proekologicznym.

Wszystko zaczęło się od akcji „Czysty Nałęczów” zorganizowanej w czerwcu 2012 roku a następnie w październiku 2013. W następnych latach przenieśliśmy naszą działalność na teren miasta Puławy, gdzie organizujemy społeczne sprzątanie parku „Eco-Park Czartoryskich”. Cieszy się ono ogromnym zainteresowaniem za strony szkół oraz mieszkańców Puław.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na tego rodzaju akcje w naszym mieście, w 2015 roku postanowiliśmy rozszerzyć zakres akcji o sprzątanie również wybranych terenów miasta Puławy oraz zorganizować ją w ramach międzynarodowej akcji „Sprzątanie Świata”, która odbywa się w naszym mieście od wielu lat.

Stowarzyszenie „Przeszłość – Przyszłości”, we współpracy z Urzędem Miasta Puławy, realizuje Kampanię Edukacyjną z zakresu edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych naszego miasta. Celem Kampanii jest promocja ekologicznego stylu życia, pogłębienie świadomości ekologicznej, zdobycie wiedzy nt. gospodarowania odpadami oraz wskazanie przykładów działań, jakie uczniowie mogą podejmować w tym zakresie.