W niedzielę 7 kwietnia 2019 roku w Kazimierzu Dolnym dzięki Weronice Ziarnickiej odbyło się szkolenie „Niedziela z wolontariatem” którego beneficjentem była lokalna młodzież zainteresowana wolontariatem, szkolenie prowadził prezes naszego stowarzyszenia – Artur Kwapiński.
Szkolenie odbyło się przy współpracy z Gminą Kazimierz Dolny oraz Fundacją „Latający Ludzie”.
Z naszej strony szczególny ukłon dla Piekarni Sarzyński za udostępnienie przepięknej sali w której mogliśmy spotkać się z lokalną młodzieżą.