Warto pomagać!

Nowy sprzęt strażacki trafił do OSP w Leokadiowie.
Nowe ubrania bojowe i koszarowe, hełmy pożarnicze, drabina nasadkowa i specjalny zestaw do oznaczania np. wypadków drogowych. To tylko część sprzętu za prawie 60 000 złotych jaki trafił 19 grudnia 2019 r. na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Leokadiowie. Zakup był możliwy dzięki podpisanej 25 października 2019 r. w Warszawie umowie w ramach tzw. Funduszu Sprawiedliwości, który jest prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Łączna wartość zakupionego sprzętu wynosi 57 706,40 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości wyniosło 57 129,34 zł. Niecałe 600 zł dołożyła Gmina Puławy. Dzięki uzyskanym pieniądzom, udało się kupić sprzęt, który druhowie z OSP w Leokadiowie będą mogli wykorzystywać w prowadzonych przez siebie akcjach. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na zakup ubrań bojowych. Koszt jednego wynosi 3 650 zł. Do OSP w Leokadiowie trafiło aż 10 nowych kompletów. 6 890 zł wydano na zakup 8 hełmów pożarniczych. 4 150 zł kosztowała drabina nasadkowa. Za 1 070 zł została zakupiona torba medyczna, a za 3 700 zł zestaw do oznaczeń miejsc zdarzenia np. wypadków drogowych. Do OSP w Leokadiowie trafiły też ubrania koszarowe, rękawice specjalistyczne i kominiarki.

Bardzo cieszymy się z uzyskanej dotacji – mówi Zdzisław Urbanek – prezes OSP w Leokadiowie. Szczególne słowa podziękowania należą się Panu Arturowi Kwapińskiemu – prezesowi Stowarzyszenia „Przeszłość-Przyszłości”, który bardzo pomógł w przygotowaniu wniosku – dodaje.

Miejmy nadzieję, że zakupiony sprzęt nie będzie musiał być często wykorzystywany.

Fundusz Sprawiedliwości jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. W ramach tego funduszu wsparcie mogą otrzymywać również ochotnicze straże pożarne.