W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w sprawie Stołu znajdującego się na terenie Pomnika Historii, Rezydencji Książąt Czartoryskich w Puławach.

Informacje:W sprawie stołu Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości” apelowało do Prezydenta RP, Ministrów, Posłów i Senatorów, samorządowców a także do władz Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach.W ww. sprawie wsparli nas Posłowie Jan Kanthak oraz Jakub Kulesza za co dziękujemy.