W piątkowe południe 9 grudnia br. na Pałacu Książąt Czartoryskich w Puławach (siedzibie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa PIB) doszło do odsłonięcia tablicy poświęconej Bolesławowi Prusowi.

W uroczystości udział wzięły Władze IUNGu, miasta Pulawy, lokalnych organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy Puław.

Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości” reprezentowane było przez Beatę Józefczak Członka Zarządu Stowarzyszenia oraz Ignacego Czeżyka Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.