16 listopada 2019 r. w Sali Kolumnowej Pałacu Czartoryskich w Puławach odbył się Ogólnopolski Festiwal Hymnów Szkolnych którego stowarzyszenie „Przeszłość – Przyszłości” było sponsorem nagród. Podczas Festiwalu wysłuchano prezentacji kilkunastu zespołów szkolnych z całej Polski które przedstawiały hymny swoich szkół. odbył się Ogólnopolski Festiwal Hymnów Szkolnych którego stowarzyszenie „Przeszłość – Przyszłości” było sponsorem nagród. Podczas Festiwalu wysłuchano prezentacji kilkunastu zespołów szkolnych z całej Polski które przedstawiały hymny swoich szkół.