Działający w ramach Stowarzyszenia „Przeszłość – Przyszłości” klub PALEOPASJA gościł grupę paleontologów pod kierownictwem Piotra Ulwańskiego z Uniwersytetu Opolskiego. Pilotowani przez Hannę Pawłowską paleontolodzy odwiedzili kamieniołomy wapieni górnokredowych w Nasiłowie, Piotrawinie i Dziurkowie. Zebrane skamieniałości wzbogaca kolekcję uniwersytecką.