Pismo z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odczytane przez Panią Katarzynę Adamską podczas uroczystości podsumowującej akcje Razem dla Rodaków ze Wschodu i Polacy – Rodakom Поляки – Землякам w niedzielę 10 grudnia br.

Dzięki przeprowadzonej akcji na dzień 10 grudnia br. zostało spakowanych 500 biało-czerwonych paczek (blisko 3,5 tony). Dzięki Biskupowi Leonowi Dubrawskiemu i Księdzu Waldemarowi Żółtemu 280 paczek tego samego dnia pojechało do Kamieńca Podolskiego na Ukrainie. Pozostałe paczki wraz z tymi które są jeszcze pakowane w najbliższy piątek ruszą do Latyczowa i okolic.

Na czele delegacji Stowarzyszenia „Przeszłość-Przyszłości” z Puław pojedzie prezes Artur Kwapiński.

Akcja „Razem dla Rodaków ze Wschodu” w 2023 roku współfinansowana jest przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, wartość zadania publicznego: 50.500,00 zł, wartość dotacji z KPRM: 45.000,00 zł.

Akcję wparli: Nadleśnictwo Puławy, Nadleśnictwo Świdnik, Nadleśnictwo Kraśnik, Nadleśnictwo Parczew oraz NSZZ Solidarność przy Grupie Zakłady Azotowe Puławy.

Patronami akcji są:

Metropolita Lubelski, Arcybiskup Stanisław Budzik;

Biskup, Ordynariusza Dziecezji Kamieńca Podolskiego Leon Dubrawski;

Senator RP Stanisław Gogacz;

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski;

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa Państwowy Instytut Badawczy;

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie;

Patronami medialnymi akcji są: TV Trwam, TVP 3 Lublin, TV Republika, Radio Maryja i Tygodnik Lokalny Wspólnota Puławska.

Projekt współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2023. Wartość całkowita zadania 50.500,00 zł, wartość dotacji z KPRM: 45.000,00 zł.