W środę 20 stycznia 2021 roku prezes Artur Kwapiński w imieniu Stowarzyszenia „Przeszłość-Przyszłości” podpisał umowę współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a Ochotniczą Strażą Pożarną w Karmanowicach reprezentowana przez prezesa Adama Bieńka. Umowa ma na celu współpracę przy pozyskiwaniu funduszy na poprawę jakości funkcjonowania OSP w Karmanowicach.