Podsumowanie akcji Razem dla Rodaków ze Wschodu i Polacy – Rodakom Поляки – Землякам w Pałacu Książąt Czartoryskich w Puławach zorganizowane przez Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości”.

Uroczystość rozpoczął Prezes Stowarzyszenia Artur Kwapiński.

Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości” dzięki ofiarności ludzi dobrej woli na dzień oficjalnej gali udało się spakować 500 paczek. 280 paczek już dziś opuści Polskę i pojedzie do Kamieńca Podolskiego, kolejne paczki w piątek 15 grudnia z delegacją na czele z Prezesem Kwapińskim pojadą na Ukrainę do Latyczowa. Już ostatni tydzień będzie trwało pakowania pozostałych darów tak aby do Latyczowa zostało przekazanych nie mniej niż 250 paczek.

Każdy z nas wie co znaczy hasło Polacy – Rodakom Поляки – Землякам.W niedzielę 10 grudnia br. zapraszamy do Pałacu Książąt Czartoryskich w Puławach na godz. 13:30. Tam czeka na Państwa podsumowanie trwających akcji mających na celu pomoc Polakom zza Wschodniej granicy.

Na dzień dzisiejszy przygotowaliśmy 500 pączek które trafia do naszych Rodaków z Latyczowa i Kamieńca Podolskiego na Ukrainie.

Akcje „Razem dla Rodaków ze Wschodu” gromadzą przy sobie grupę wspaniałych ludzi

Cześć artystyczną zorganizowaną podczas oficjalnej gali podsumowująca akcje Razem dla Rodaków ze Wschodu i Polacy – Rodakom Поляки – Землякам zapewnili nam Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Puławach oraz Pani Jadwiga Malinowska.

WIĘCEJ INFORMACJI I FOTOGRAFII NA NASZYM FACEBOOKU:

https://www.facebook.com/przeszlosc.przyszlosci

Projekt współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2023. Wartość całkowita zadania 50.500,00 zł, wartość dotacji z KPRM: 45.000,00 zł.