Podziękowania dla członków Stowarzyszenia „Przeszłość – Przyszłości”, wolontariuszy oraz darczyńcom od rodaków z Litwy.