W poniedziałek 9 marca 2020 r. Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Przeszłość-Przyszlości” z rąk Wójta Gminy Puławy Pana Krzysztofa Brzezinskiego odebrał pamiątkową statuetkę oraz dyplom w ramach podziękowania za wspieranie Gminy Puławy, Ochotniczej Straży Pożarnej w Leokadiów oraz Strażackiego Klubu Sportowego „Leokadiów”.

Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłosci” od przeszło 5 lat „owocnie nad Wisłą” współpracuje z Gminą Puławy i jej Wójtem Krzysztofem Brzezińskim.