07 grudnia 2018 r. do biura Stowarzyszenia „Przeszłość – Przyszłości” wpłynęło podziękowanie od koła LOK przy Nadwiślańskim Legionie Strzeleckim za pomoc w organizacji Turnieju Strzeleckiego z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Przez Polskę Niepodległości.

Serdecznie Dziękujemy !