30 czerwca do rąk Prezesa SPP podziękowanie z Rzymsko-Katolickiej parafii p.w."św. Józefa" z Wołożyn, Białoruś.