Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości” ofiarowało specjalnemu ośrodkowi Szkolno – Wychowawczego im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble, żywność długoterminową tj.: ryż, kasza, makarony oraz materiały szkolne dla podopiecznych. Po tym pięknym geście powyższy specjalny ośrodek okazał swą wdzięczność podziękowaniami.