W związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości” uruchamia zbiórkę pieniędzy. Pozyskane środki będą przeznaczone w pierwszej kolejności m.in. na zakup żywności, środków czystości, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie innych priorytetowych potrzeb. Wesprzeć nas można również wpłacając datki na specjalne subkonto: 80 1750 0012 0000 0000 3446 2957.