ROZPORZĄDZENIEPREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 maja 2021 r.w sprawie uznania za pomnik historii „Puławy – zespół pałacowo-parkowy”https://sip.lex.pl/…/uznanie-za-pomnik-historii-pulawy…Wielkie brawa należą się Panu prof. dr hab. Wiesławowi Oleszkowi za skuteczne działania na rzecz wspólnego dobra.