W piątek 16 października 2020 roku Prezes Stowarzyszenia „Przeszłość-Przyszlości” Artur Kwapiński przekazał na ręce przedstawiciela Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Puławach dary żywnościowe ufundowane przez Stowarzyszenie i Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego „DUKAT” dla podopiecznych ośrodka. Stało się już tradycją, że od kilku lat Stowarzyszenie wspiera bezdomnych mężczyzn z Puław.