Nie minął rok od poprzedniego pożaru we Wronowie, a mamy kolejną tragedię w tej miejscowości. Tym razem dopadła Pana Głażewskiego z WRONOWA -3 marca 2018 r.
Przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Pomimo, że dom był ubezpieczony najprawdopodobniej starszy człowiek nie dostanie odszkodowania, przyczyną brak aktualnych przeglądów kominiarskich oraz przepięciówki przed i za licznikiem.
Na prośbe poszkodowanego Pana Jana Stowarzyszenie „Przeszłość – Przyszłości” zarejestrowało zbiórkę publiczną w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (nr 2018/1256/OR).

Pan Jan potrzebuje naszej i Państwa pomocy, o zbiórkach będziemy informować Państwa na bieżąco, na chwilę obecną mogą Państwo wesprzeć poszkodowanego wpłatami na indywidualne subkonto o nr 90175000120000000038904019 z dopiskiem ,,Pomoc na obudowę domu Jarosława Głażewskiego z Wronowa”.