W czwartek 27 sierpnia br. Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości” przekazało w darowiźnie artykuły spożywcze ufundowane przez Stowarzyszenie oraz Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego „DUKAT” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. św. Franciszka z Asyżu z Kębła.
Przekazane produkty służyć będą do pogłębiania wiedzy kulinarnej dla podopiecznych Ośrodka.