Prezes Artur Kwapiński „Osobowość Trzeciego Sektora Województwa Lubelskiego 2019 r.”

We wtorek 22 września 2020 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym podczas „Konwentu – Regionalna sieć współpracy organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym” „Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020” Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Przeszłość – Przyszłości” Artur Kwapiński przez Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego oraz Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego został wyróżniony w ramach konkursu „Nagroda Trzeciego Sektora” przyznawanej przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego w kategorii „Osobowość Trzeciego Sektora Województwa Lubelskiego 2019 r.”.