RADIO MARYJA zostało patronem medialnym akcji „Razem dla Rodaków ze Wschodu” – Puławy 2023