Działamy i się nie poddajemy

400 paczek przygotowano już w ramach akcji „Razem dla Polaków ze Wschodu”. Po raz 3. puławskie Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości” dotrze do potrzebujących polskich rodzin na Ukrainie. Akcję wsparło 40 różnych placówek oświatowych oraz instytucji.

Więcej informacji w poniższym odnośniku:

Razem damy radę

Projekt współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2023. Wartość całkowita zadania 50.500,00 zł, wartość dotacji z KPRM: 45.000,00 zł.