12 maja 1935 r. zmarł Marszałek Józef Piłsudski, Naczelnik Państwa, dowódca I Brygady Legionów, jeden z Ojców Niepodległej Polski, pogromca Sowietów w roku 1920. Jego pogrzeb miał oprawę godną króla, tysiące rodaków oddawało mu hołd. Spoczął w krypcie na Wawelu. Wieczny szacunek dla Wielkiego Polaka!