W dniach 6-10 lipca 2020 roku Pani Halina Solecka, znany etnograf, Członek Stowarzyszenia „Przeszłość-Przyszlości” prowadzi serię wykładów pn. „Tradycja zwyczajów dożynkowych” w ramach realizowanego programu przez Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie pn. „Kultura- Interwencje 2020”. Program dofinansowany został ze środków Narodowego Centrum Kultury.