W czwartek 14 listopada 2019 roku w biurze Stowarzyszenia „Przeszłość-Przyszłości” gościła grupa ludzi pracujących w szeroko rozumianej reintegracji społecznej – warsztatach terapii zajęciowej , Klubach Integracji Społecznej , Ośrodkach Pomocy i Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej z województwa Łódzkiego. Celem wizyty było poznanie dobrych praktyk z zakresu ekonomii społecznej w naszym regionie.