W niedzielne popołudnie 18.11.2019 r. odbyło się w Klementowicach spotkanie miłośników lokalnych tradycji i strojów regionalnych. Wykład wygłosiła etnograf Halina Solecka wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Przeszłość Przyszłości” pt. „Elementy dekoracyjne w strojach ludowych na Lubelszczyźnie”.

Organizatorem spotkania było działające w tej historycznej miejscowości Stowarzyszenie „Kobiety Razem”, które aktywnie uczestniczy w życiu swojej społeczności i małej ojczyzny Gminy Kurów. Celem spotkania było omówienie stylizowanych strojów w konwencji ubiorów ludowych z terenu Powiśla puławskiego, które Stowarzyszenie chciałoby zamówić dla swoich członkiń. Pomysł wsparł samorząd gminny i część strojów zademonstrowano na spotkaniu. Spotkanie regionalistów i wykład specjalisty będą wskazówką do dalszych poszukiwań brakujących elementów tradycyjnego stroju dla Pań z Klementowic.