W poniedziałek 19 marca br. Pocztą Polską dotarła do Stowarzyszenia niespodzianka w postaci Księgi jubileuszowej dedykowanej Profesorowi Sławomirowi Partyckiemu w której mieści się adres od naszego Stowarzyszenia.