Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości” jako strona w postępowaniu administracyjnym w sprawie POK Dom Chemika. Domagamy się dalszych prac modernizacyjnych i skończenia remontu naszego ośrodka kultury. Nie wiemy jak Państwo ale nasze Stowarzyszenie nie zgadza się ze stanowiskiem Stowarzyszenia Puławianie. Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości” nie chce wpisywania POK Domu Chemika na listę zabytków, co w znacznym stopniu utrudni modernizację i podwyższy jej koszty. Domagamy się aby postępowanie o wpisie do rejestru zostało umorzone, i prace przy modernizacji wznowione tak by miasto nie ponosiło dodatkowych strat.