Stowarzyszenie „Przeszłość – Przyszłości ”, zostało zaproszone przez Wojewódzką Radę Towarzystw Regionalnych w Lublinie do udziału w kolejnej sesji, która odbyła się w Auli Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Stowarzyszenie „ Przeszłość –Przyszłości” reprezentował na tym spotkaniu, Prezes Zarządu Głównego Artur Kwapiński. Jedną z referentek była też v-ce Prezes naszego Stowarzyszenia – etnograf, Halina Solecka, która reprezentowała Stowarzyszenie Akademia Umiejętności „TRADYCJA”.
Tematem wygłoszonego przez H. Solecką referatu, były: „Elementy dekoracyjne w strojach ludowych na Lubelszczyźnie”. Autorka szczególną uwagę poświęciła omówieniu stroju Powiślańskiego, do którego zalicza się strój puławski. Nasz strój, folklor muzyczny i tańce zaprezentował też Zespół „Powiśle”.
Inne tańce i stroje lubelskie przedstawione zostały przez: Zespół Tańca Ludowego „Tanew” z Biłgoraja czy Zespół Pieśni i Tańca „Podlasie”.
Zagadnienia dotyczące strojów lubelskich omawiali m. in. pracownicy naukowi: z UMCS w Lublinie, dr Mariola Tymochowicz – strój krzczonowski; muzealnicy: Agnieszka Ławicka z Muzeum Lubelskiego na Zamku – stroje biłgorajsko – tarnogrodzkie czy choreograf – Emma Cieślińska, omawiająca strój podlasko nadbużański. Z pełnym wykazem wszystkich referatów wygłoszonych podczas sesji można zapoznać się na stronie WRTR w Lublinie.
Rolę strojów regionalnych w kształtowaniu tożsamości narodowej, identyfikacji kulturowej w jednoczącej się Europie, podkreślali w swych powitalnych wystąpieniach: Jego Magnificencja prof. zw. dr hab. Mieczysław Adamowicz- rektor gościnnej Szkoły Wyższej, oraz włodarze Białej Podlaskiej: Prezydent – Andrzej Czapski, oraz Starosta – Tadeusz Łazowski.
O znaczeniu strojów ludowych w tworzeniu tożsamości i budowaniu więzi w społecznościach lokalnych, mówili gospodarze sesji : prof. zw. dr hab. Inż. Sławomir Partycki, dr Artur Sępoch, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w lublinie, Marek Światłowski- Prezes Stowarzyszenia Koło Bielczan. Na uwagę zasługuje fakt, że gospodarze sesji oraz niektórzy jej uczestnicy wystąpili w strojach regionalnych. Wielu zdeklarowało, że tradycyjne stroje ludowe wzbogacą ich garderobę na stałe.
Uczestnicy dwudniowej sesji zwiedzili zabytki i kościoły fundacji Radziwiłłów w Białej Podlaskiej oraz Muzeum Podlasia z imponującym zbiorem ikon. Regionaliści, tradycyjnie już wzięli udział w niedzielnej mszy świętej, która została odprawiona w kościele pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy w gościnnej Białej Podlaskiej.
Następny tegoroczny zjazd regionalistów, współpracujących z WRTR, planowany jest we Włodawie.
Zaznaczyć też należy, że WRTR w Lublinie, której przewodniczącym jest prof. zw. dr hab. inż. Sławomir Partycki, skupiająca swą działalność wokół zagadnień historii, kultury i tradycji regionów Lubelszczyzny, zrzesza ponad 120 stowarzyszeń z terenu naszego województwa. W tym roku WRTR obchodzić będzie Jubileusz 30 – to lecia, który planowany jest na październik.
Oprac. Halina Solecka